CÔNG TY TNHH MTV VĂN KHẢI

D679B – KP4 – Phường Long Bình – Thành phố Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai – Việt Nam

Tel: (+84)90 8824591 , (+84)1222967351

Email: quocdong@vkplastic.com.vn